Ra Côn Đảo Vũng Tàu buông câu

Tháng 8, tuy đã vào mùa biển động, nhưng vẫn có những ngày biển êm đến lạ. Đây cũng chính là thời điểm các ghe câu ở Côn Đảo tất bật ra biển buông câu. Ông Trần Văn Hán (bên…