I. Cấu Trúc & Quy Định Nội Dung

1. Đặt tên tiêu đề:

  • Trùng với tên của địa điểm dịch vụ (Ví dụ: Khách Sạn Xyz, Nhà Hàng Abc, Quán Ăn Cde,..)
  • Tên tiêu đề phải viết Hoa chữ cái đầu và không quá 50 ký tự có thể kiểm tra tài đây

Quy-định-đăt-tên-&-đăng-tin-tại-Địa-điểm-Vũng-Tàu

2. Nội dung giới thiệu tổng quát:
Tối thiểu 200 từ giới thiệu chi tiết về địa điểm & dịch vụ cần đăng tải. Ko có nội dung liên hệ tại phần này.

 • Các từ khóa về địa điểm phải được in đậm
 • Các từ khoá về dịch vụ đăc biệt phải được in nghiên hoặc in đậm.
 • Không được sử dụng từ ngữ viết tắt

II. Cấu Trúc & Quy Định Hình Ảnh

 • Phải phù hợp với mục đích quảng bá về địa điểm.
 • Phải có nguồn gốc rõ ràng, không vi phạm bản quyền.
 • Không đăng tải những hình ảnh mang tính chất cá nhân, hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục, những hình ảnh phản cảm gây ảnh hưởng đến người xem.
 • Chấp nhận các định dạng: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
 • Dung lượng không được vượt quá 2MB
 • Phải được đặt tên đúng cấu trúc viết HOA không dấu:

Cấu trúc: [DIA DIEM VUNG TAU]-[TEN DIA DIEM]-[GHI CHU].JPG

Ví dụ: DIA DIEM VUNG TAU-KHACH SAN ABC-LE TAN.JPG

 • Hình ảnh không được dùng đến trong các bài viết thì có thể sẽ bị xóa đi mà không cần thông báo..

III. Cấu Trúc & Quy Định Video

 • Phải phù hợp với mục đích quảng bá về địa điểm.
 • Phải có nguồn gốc rõ ràng, không vi phạm bản quyền, ko phải là video kích động, vi phạm pháp luật…

1. Đăng tải Video trực tiếp

 • Dung lượng của Video không được vượt quá 10MB
 • Phải được đặt tên đúng cấu trúc viết HOA không dấu:

Cấu trúc: [DIA DIEM VUNG TAU]-[TEN DIA DIEM]-[GHI CHU].JPG

Ví dụ: DIA DIEM VUNG TAU-KHACH SAN ABC-VIDEO.JPG

2. Đăng tải bằng liên kết

 • Nguồn từ liên kết: Youtube, Vimeo, hoặc website của địa điểm dịch vụ
 • Video phải được đăng tải lên youtube hoặc nếu bạn ko có kênh youtube thì gửi về contact@diadiemvungtau.info chúng tôi sẽ đăng tải giúp bạn.

IV. Cấu Trúc & Quy Định Loại Hình Dịch Vụ

 • Chọn đúng các dịch vụ đi kèm mà địa điểm có phục vụ