Food & Drink

The Real Coffee Claim

0 / 5

The Real Coffee – 18 Nguyễn Trương Tộ, Phường 3 Tp.Vũng Tàu,Bà Rịa Vũng Tàu, diadiemvungtau.info, sdt:089 995 62 14.

Menu

Matcha Kem

Speciality
$20,000

Cafe Sữa

Speciality
$20,000

Trà Đào

Speciality
$20,000
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
7:00 AM - 11:00 PM 7:00 AM - 11:00 PM 7:00 AM - 11:00 PM 7:00 AM - 11:00 PM 7:00 AM - 11:00 PM 7:00 AM - 11:00 PM 7:00 AM - 11:00 PM
  • Address 18 Nguyễn Trường Tộ
    Thành phố Vũng Tầu
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Việt nam

Post New Review

Địa Điểm Vũng Tàu Thông tin về số #1 về địa điểm tại Vũng Tàu, | Thông tin du lịch | Địa điểm ăn uống | Thông tin sự kiện | Và nhiều thông tin bổ ích khác.