Food & Drink

Bamboo Garden Coffee Claim

0 / 5

Bamboo Garden Coffee – 6 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, diadiemvungtau.info, sdt: 064 3853 078

Phần ăn

Bún Bông Cúc

Speciality
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
6:00 AM - 11:00 PM 6:00 AM - 12:00 PM 6:00 AM - 12:00 PM 6:00 AM - 12:00 PM 6:00 AM - 12:00 PM 6:00 AM - 12:00 PM 6:00 AM - 12:00 PM
  • Address 6 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Post New Review

Địa Điểm Vũng Tàu Thông tin về số #1 về địa điểm tại Vũng Tàu, | Thông tin du lịch | Địa điểm ăn uống | Thông tin sự kiện | Và nhiều thông tin bổ ích khác.